Filosofi

Hva tror vi på og hvordan jobber vi?

Tilstedeværelse ”her og nå” kan gi oppmerksomhet på nye muligheter, gi ny innsikt og være med på å bidra til nye valg. Vi har tro på oppmerksom tilstedeværelse i veiledningstimene. Vi tenker at det vi blir oppmerksom på i møtet ”her og nå” kan ha overføringsverdi og nytteverdi til andre situasjoner i livet ditt. Det er” her og nå” vi kan gjøre en forskjell, fortid og fremtid får vi ikke gjort noe med.

For å bedre forstå hvordan vi jobber vil vi gi noen eksempler:

Tilstedeværelse ”her og nå” i idrett:

Står du overfor en konkurranse situasjon er det viktig å være tilstede ”her og nå” i de oppgavene du skal gjøre for å få til et best mulig resultat. Tenk deg at du står overfor idretten” hopp i stor bakke”. Å ha fokus på arbeidsoppgavene du skal gjøre underveis, på hoppkanten, i svevet og avslutningen er avgjørende for at du skal få til et optimalt hopp.

Tilstedeværelse her og nå i møte ”en til en” eller «en til flere».

Nå jeg møter deg er tilstedeværelse ”her og nå” viktig for at begge parter skal kjenne at dette var et ”godt møte”, ”hyggelig møte”, ”verdifullt møte”, ”et møte som ga meg ny innsikt” etc.

Når vi møtes flere sammen er møter hvor fokus er på ” her og nå” betegnende på ”et effektivt møte” dvs. Sammen har vi fokus på det som er viktig ” her og nå” for det vi skal oppnå sammen. Når en i gruppen faller ut av ”flyten” kan vi miste fokus for det vi er samlet for å gjøre sammen. På fotballbanen spiller vi på lag og samspillet på laget er vesentlig for at en av spillerne skal være i stand til å score mål. Alle spillerne må ha fokus på” her og nå” i samspillet for å lykkes.