Tidsplanlegging Idrett og skole

Få tid til mer

Å være aktiv i idrett og skole samtidig kan være en utfordring med tiden du har tilgjenglig.

Hos oss kan vi sette fokus på;

  • Planlegging av hverdagen skoletid-/treningstid
  • Hvilke mål har du på skole og trening?
  • Hva gjør du for å nå målene dine?
  • Tidsplanlegging –praktiske og mentale teknikker

Det er du som kjenner dine drømmer og mål. Vi hjelper deg gjerne på veien.

Kontakt oss