Coaching

Coaching – en mulighet for endring

En coachingsamtale bygger på gjensidig tillitt mellom coach og coachii (den som kommer i coaching). Vår metode Gestalt Coaching har et humanistisk grunnsyn hvor vi legger til rette for å utvikle det enkelte menneskets muligheter.

Vi bruker åpne spørsmål og har fokus på øyeblikket. Vi tenker at det er du som har svarene og ressursene i deg selv og at coaching kan hjelpe deg med å se/oppdage nye muligheter.

Vi tilbyr coaching individuelt – til deg som leder og medarbeider.

En coachingsamtale kan relatere seg til arbeidshverdagen både som leder og medarbeider. Det vil kunne være situasjoner fra både fra jobb og privatliv som kommer inn i en coachingsamtale. Sammen vil vi se på dine ønsker og mål og gi støtte på veien til å se nye muligheter.

Les mer | Kontakt oss